Allah varsa neden kötülükler var?

Sual: Allah varsa neden kötülükler var?
Elcevap: Bu soruyu cevaplamadan önce Allah bu kainatı niçin yaratmıştır sorusuna cevap vermemiz lazım ki bu sorunun cevabını anlayalım.
Sual: Allah bu kainatı niçin yaratmıştır?
Elcevap: Her hüner ve kabiliyet sahibi hünerlerini ve kabiliyetlerini hem görmek hem de göstermek ister. Yani bilinmek ve anlaşılmak ister. Bilinebilmek ve anlaşılmak ise hüner sahibi zâtın fiilleriyle ve eserleriyle mümkündür. Mesela çok sanatkar bir ressam hiç resim yapmamış, çok şefkatli bir zat hiç şefkat etmemiş, çok cömert bir zat hiç ikram etmemiş olsa bilinemeyecektir ve anlaşılamayacaktır. Aynen bunun gibi Kainatın sahibi bu kainatı yaratmış ve böylece hünerlerini, kabiliyetlerini ve sanatını göstermiş. Allah ne kadar şefkatli, merhametli ve sanatkar olduğunu kainattaki eserleriyle ve sanatlarıyla göstermek istiyor. Kısacası Allah kendini tanıtmak istiyor. İnsanın vazifesi ise Allah ı tanımaktır. Yani Allah ın nasıl bir zat olduğunu, ne gibi özelliklere sahip olduğunu bilmektir anlamaktır.
Esas sorumuza dönecek olursak Allah bu kadar şefkatli ve merhametli ise neden kainatta kötülükler oluyor?
Bu sorunun pek çok cevabından üç tanesini cevaplayalım.
Birincisi: Bazı manaların anlamı kıyasla ancak anlaşılır. Mesela soğuk olmazsa sıcağın, hastalık olmazsa sağlığın, yaşlılık olmazsa gençliğin, karanlık olmazsa ışığın kıymetleri anlaşılmazdı . Onun için adaletsizlik olacak ki adaletin kıymeti anlaşılsın, şefkatsizlik olacakki şefkatin kıymeti anlaşılsın, sevgisizlik olacak ki sevginin kıymeti anlaşılsın. Kötülük olacakki iyiliğin kıymeti anlaşılsın.
İşte Allah’ın şefkatli merhametli adaletli olduğunun kıymetini şefkatsizlik, merhametsizlik ve adaletsizlik gördüğümüz zaman daha iyi anlıyoruz. Eğer kainatta şerler, kötülükler olmasaydı Allah’ın “Rahim” ( şefkatli) , “Adl (adaletli) gibi isimlerinin kıymetlerini tam anlayamayacaktık.
İkincisi: Şerri ve kötülükleri yaratmak şer değil, şerri ve kötülükleri tercih etmek şerdir. Mesela ateşi yaratmakta çok hayırlar var. Ateşten çok fayda görüyoruz. Yemeğimizi yapıyoruz, ısınıyoruz ve bunun gibi çok faydalarını görüyoruz. Fakat biz ateşe elimizi soksak, ateşten zarar görsek, diyebilir miyiz ki ateşi yaratmak şerdir. Elbette diyemeyiz. Çünkü ateş bize hizmet etmesi için yaratılmış. O hizmetkarı yanlış hareketimizle bize düşman yapıyoruz. Aynen bu misal gibi Allah şeytanı, şerleri ve kötülükleri iyi ve kötüyü birbirinden ayırt etmek için yaratmış. Nasıl ki bir madene ateş verildiği zaman kömür ve elmas birbirinden ayrılır. Okullarda imtihan yapılmasıyla çalışan öğrencilerle, çalışmayan öğrenciler birbirinden ayrılır. Şeytanların, şerlerin ve kötülüklerin yaratılmasıyla da da iyi ve kötü insanlar birbirinden ayrılırlar.
Üçüncüsü: Kötülük işleyen insanlar o kötülüğün cezasını ya bu dünyada ya da ahirette çekecekler. Çünkü ” küçük davalar küçük mahkemelerde, büyük davalar büyük mahkemelerde görülür”. Eğer o kişinin kötülüğü az ise bu dünyada bela ve musibet çekerek kötülüklerinin bedelini ödeyecekler, eğer kötülükleri büyük ise ahirette cehennemde ödeyecekler. Herkes hakkını alacak. Kötülük görmüş insanlar ise ya bu dünyada haklarını alacaklar, ya da ahirette haklarını alacaklar.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir