Allah melekleri niçin yarattı, meleklere ihtiyacı mı var?

Sual: Allah melekleri niçin yarattı, meleklere ihtiyacı mı var?
Burada iki soru var.
Birincisi: Allah, melekleri niçin yarattı?
Elcevap: Cenab-ı Hak bir Hadis-i kudside buyuruyor ki “Ben gizli bir hazine idim; bilinmek istedim, mahlukatı yarattım.” (Acluni, Keşfü’l-Hafa, II/132). Yani Cenab-ı Hak bu kainatı bilinebilmek ve anlaşılabilmek için yaratmıştır. Kendi özelliklerini, kabiliyetlerini ve sanatını göstermek istiyor. Bunun için muhteşem bir kainat yaratmış ve her tarafını süslemiş. Sanatını, bütün kainatta göstermiş. Kullarının da, bu verilen nimetleri seyretmesini, düşünmesini ve teşekkür etmesini istiyor. Fakat insanlar, bu vazifenin ancak bir kısmını yapabilir. Çünkü bu koca kainatın küçük bir yerinde ve küçük bir zamanında yaşıyorlar. Allah’ın sanatının bütün inceliklerini her zaman kavrayamazlar. Bu yüzden Allah, melekleri yaratmış ki, kainatın her yerinde ve her zamanında Allah’ın bütün sanatını izlesinler, düşünsünler, anlasınlar ve teşekkür etsinler.
İkinci soru: Allah’ın meleklere ihtiyacı mı var?
Elcevap: Hayır. Allah’ın hiçbir şeye ihtiyacı yok. Melekler yalnızca birer sebebtir. Sebepler ise birer perdedirler.
Sual: Sebepler birer perdedir ne demek?
Elcevap: Sinema perdesi gibi.
Sual: Nasıl?
Elcevap: Mesela bir sinema düşünelim. Sinemayı hazırlayan kimse, videoları çektikten sonra perde üzerinde gösterir. Sinemayı izleyenlerden birisi, görüntüyü perde üzerinde izlediği için “bu görüntüleri perde hazırlamıştır” dese, ne kadar cahil olduğunu herkes anlar. Çünkü herkes bilir ki, o perdenin hayatı, aklı, ilmi ve şuuru yoktur. Ne senin neyden hoşlandığını bilir, ne de bir kabiliyeti vardır ki sinemayı hazırlasın. Sinemanın, perde üzerinde gösteriliyor olması, sinemayı, perde hazırladığı anlamına gelmez. Her akıl sahibi bilir ki, sinemayı ancak hayatı, aklı, ilmi ve şuuru olan biri hazırlayabilir.
Aynen bu örnekteki gibi melekler, birer sinema perdesi gibidir. Yaratılışa bir tesirleri yoktur. Allah onlara ruhların alınması, vahiy indirmek, tabiat olayları gibi vazifeler vermiştir. Melekler bu vazifelerde yardımcı değiller, yalnızca sebeptirler ve perdedirler.

Sual: Peki niye Allah onları perde yapmıştır?
Elcevap: İki sebep için?

Birinci sebep: Allah, büyüklüğünü şerefini perdelerle gösterir. Nasıl ki bir padişahın büyüklüğü, ordusu ve memurlarının büyüklüğüyle anlaşılır, Allah’da büyüklüğünü, sayısız melek ordusuyla gösteriyor. Fakat padişah, aciz olduğu için askerine ve memuruna muhtaçtır. Cenab-ı Hak, onları yalnızca kudretine perde yapmıştır, işlerine ortak yapmamıştır.
İkinci sebep: Aslında çirkin olmayan, fakat bizim çirkin zannettiğimiz olaylara perde olsun diye. Yani kullarının itirazları ve şikayetleri Allah’a gitmesin diye, Allah, araya perdeler koymuş. Mesela ölüm gibi hoşumuza gitmeyen olaylarda itiraz, Allah’a gelmesin diye Allah perdeler yaratmış. Hastalık veya kaza, nasıl ki ölüme birer perde olmuşlar. Allah, mesela Azrail (A.S.)’ı ölüme bir perde yapmıştır, ta ki haksız itirazlar perdeye takılsın, şikayetler Allah’ a gitmesin.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir