Mücmel Külliyat

         Evet Üstadım, bu mektubu istinsah ederken kalb ve ruhum cûş u huruşa gelerek bütün envâr-ı resaili kemal-i şevk ve tahassürle görmek istiyordular.

         Demek Üstadım, umum risalelerin her parçasına ihtiyacımız olduğu gibi, her parçayı da birden görmeye şiddetle ihtiyaç varmış. Cenab-ı Vâcib-ül Vücud size kemal-i rahmet ve merhametinden, o rahmet ve merhametinin iktizasıyla nâil-i mükâfat buyursun. Âmîn.

        Hâfız Ali
        Barla Lahikası ( 194 )

vecize4

Sözler Mecmuasına
kısa bir bakış

Mektubat Mecmuasına
kısa bir bakış

Lem'alar Mecmuasına
kısa bir bakış

Şualar Mecmuasına
kısa bir bakış

Diğer Mücmel Kitaplar