Barla Lâhikası Takdim

Barla Lâhikası TAKDİM Bu lâhika mektubları -ki “Yirmiyedinci Mektub’dur- Risale-i Nur’un ilk te’lifi ile başlayıp devam edegelmiştir. Risaleler Barla’da…

Barla Lâhikası İkinci Zeyl

İKİNCİ ZEYL (Ümmi fakat allâmelerin işini gören ve esrar-ı Kur’aniyeye karşı Isparta’nın intibahına sebeb olan, âhiret kardeşim Âdilcevaz’lı Bekir…

Barla Lâhikası Mesail-i Müteferrika

MESAİL-İ MÜTEFERRİKA  BİRİNCİ MES’ELE:  Sual: Salavatın bu kadar kesretle hikmeti ve salâtla beraber selâmı zikretmenin sırrı nedir?  Elcevab: Resul-i…