Sual-Cevap

İslam zirveyi yaşadıktan sonra yavaş yavaş yok oluşu nasıl gerçekleşecek?

Sual: Bilim insanları atomun şuuru olmadığını ve yaptıkları hareketlerin bir yönlendirme sonucu oluştuğunu söylüyorlar. Ehl-i îman olarak bizler ise onları hareket ettirip yönlendirene Allah diyoruz. Fakat onlar da artık bir yaratıcının olduğunu sorgulamaya başladı. Hattâ bazı meşhurlardan Elon Musk gibi ki normalde inancı olmamasına rağmen bununla alakalı bir videosu da gündem oldu. Şayet bu araştırmalar […]

İslam zirveyi yaşadıktan sonra yavaş yavaş yok oluşu nasıl gerçekleşecek? Read More »

Kudüs ne zaman feth olacak?

Kudüs ne zaman feth olacak?  Kur’an’da bahsi geçen İsrailoğulları’nın başlarına gelmiş ve gelecek olan haberlerin tespiti için, “Müfessir-i Kur’ân olan ehâdis-i sahiha bize kifayet eder. Ve mantığın mizanıyla tartılmış olan  tevarih-i sahihaya kanaat ederiz. (Muhakemat)” bizler de geçmiş tarihe bu nazarla bakacağız. Bu sayede Kur’an’ın bu konudaki mebahisini yine Kur’andaki ayetleri (özellikle 25. Söz’de  geçen)

Kudüs ne zaman feth olacak? Read More »

Nefsin mahiyeti nedir?

Nefsin mahiyeti?  Sual: “Nefis sadece haramları mı ister yoksa haram- helal her şeyi mi ister?”  El-cevap: Sualinizin cevabına geçmeden önce “Nefis nedir? Mahiyeti nedir? Bir ıstılah  olan bu kelimeye her meslek veya meşrep sahibi tarafından yüklenen mana nedir?”  sorularına cevap verilmesi gerekir. Sonrasında sizin sualinize cevap verilecektir. Bunlar  anlaşılmadan sualinizin cevabı nakıs olur.  Lügatta “ruh,

Nefsin mahiyeti nedir? Read More »

Afakta ve enfüste Esma-i İlahiyye nasıl okunur?

Esma-i İlahiyye  Sual: “Afakta ve enfüste Esma-i İlahiyye nasıl okunur?” El-cevap: Sualinizin cevabına geçmeden önce afaki ve enfüsi tefekkür nedir? Ayetle ve hadisle sabit midir? gibi temel mevzulara değinilecektir. ON ÜÇ SENEDEN BERİ kalbim, aklımla imtizaç edip Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyânın لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٭ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٭ اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِى اَنْفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَ اْلاَرْضَ ٭

Afakta ve enfüste Esma-i İlahiyye nasıl okunur? Read More »

Aynelyakîn, ilmelyakîn ve hakkalyakîn ne demektir?

Aynelyakîn? Sual: “Demek esbabın tesiri yok. Müsebbibü’l-Esbabdan başka bir melce olamadığını aynelyakîn gördüğünden, sırr-ı ehadiyet, nur-u tevhid içinde inkişaf ettiği için, şu münâcat birdenbire geceyi, denizi ve hûtu musahhar etmiştir.” Bahsi geçen yerde neden bir Peygamber zahiren “hakkalyakîn” görünen bir hadiseyi “aynelyakîn” müşahede etmiştir? El-cevap: Sualin cevabına geçmeden önce hususen ehl-i tasavvuf mabeyninde istimali meşhur

Aynelyakîn, ilmelyakîn ve hakkalyakîn ne demektir? Read More »

Ecnebi memleketlerinde doğanlar acaba İslam beldelerinde doğsaydı bir derece hidayete erme ihtimali olur muydu? Veyahut bunun tam aksi olsaydı nasıl olurdu?

Sual: Ecnebi memleketlerinde doğanlar acaba İslam beldelerinde doğsaydı bir derece hidayete erme ihtimali olur muydu? Veyahut bunun tam aksi olsaydı nasıl olurdu? Bu ve buna benzer sualler karşısında nasıl cevap verilebilir, buna karşı ne söylenebilir? Buradan İlahî Kadere bir itiraz çıkmaz mı? Elcevap: Aslında buradaki mes’ele, kader mevzusuna direkt taalluk etmekle birlikte yapılan bu umumî

Ecnebi memleketlerinde doğanlar acaba İslam beldelerinde doğsaydı bir derece hidayete erme ihtimali olur muydu? Veyahut bunun tam aksi olsaydı nasıl olurdu? Read More »

Her gün ne yaşayacaksak, kiminle karşılaşacak ve onlarla ne yaşayacaksak menfî veya müsbet intizamla Rabbimiz imtihan olarak mı gönderiyor veyahut buluşturuyor?

Sual: Herc ü merc-i dünyeviyedeki karmakarışık perişaniyet içindeki tebeddülat ve harekât, hikmetli bir intizam ve manidar bir kitabet-i kudret olduğunu gösterir. Nasılki bize görünen çirkin mahlukların ve hâdiselerin zahirî yüzleri altında gayet güzel ve hikmetli san’at ve hilkatine bakan güzel yüzler var ki, Sâni’ine bakar ve çok güzel perdeler var ki, hikmetleri saklar ve pek

Her gün ne yaşayacaksak, kiminle karşılaşacak ve onlarla ne yaşayacaksak menfî veya müsbet intizamla Rabbimiz imtihan olarak mı gönderiyor veyahut buluşturuyor? Read More »

Olmuş olan, olacak olanlar arasında en hayırlı olandır.

Sual: Olmuş olan, olacak olanlar arasında en hayırlı olandır. İbnü’l Arabî (k.s.) Bu söz hakkında ne düşünüyorsunuz? Bazen şöyle fikirler geçiyor aklımdan, işte şu memlekette yaşasaydım, şöyle mesleğim olsaydı vs vs gibi. Bu ve benzeri cümleleri Nur’un mizanlarıyla nasıl mütalaa edelim? Elcevap: Malumunuz Gazali Hz leri 1111 de vefat etmiş, İbn Arabi ise ondan yaklaşık

Olmuş olan, olacak olanlar arasında en hayırlı olandır. Read More »

Din ile Bilim çelişir mi?

Sual: Din ile Bilim çelişir mi? Elcevap: Bilim, kainatı gözlemleyerek kainatı anlamaktan ibarettir. Bu yüzden bilim, dine hizmet eder. Dinin daha iyi anlaşılmasına sebep olur. Allah’ı daha iyi tanımaya vasıta olur. Kuran-ı Kerim de çok ayetlerde يَنْظُرُونَ Bakmazlar mı? (Gâşiye Sûresi, 88:17) فَانْظُرُوا Bakınız! ( l-i İmrân Sûresi, 3:137) اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Onlar hiç düşünmezler mi?

Din ile Bilim çelişir mi? Read More »

Dinler olmadan da güzel ahlak olur mu?

Sual: Dinler olmadan da güzel ahlak olur mu? Elcevap: İnançsız bir insan, güzel ahlaklı olamaz. Çünkü kafir, Allah’ı inkar ederek, Allah’ı yalanlıyor. Allah’a “sen beni yaratmadın, bu nimetleri sen vermedin diyor”. Nankörlük ediyor. İnsanlık tarihinin en dürüst, en ahlaklı kişileri olan yüzyirmidörtbin peygamberi yalancılıkla ittiham ediyorlar. Onlara iftira ediyorlar. Bu yüzden kâfirlerin güzel ahlaklı olması

Dinler olmadan da güzel ahlak olur mu? Read More »