bediuzzaman-4584853_1920

       Takdim

        Her şakirdin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil; belki başkasının imanlarını da muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddî devam ile olur.
       Kastamonu Lahikası ( 202 )

       O cemaat; telsiz âletlerin âhizeleri hükmünde, bütün dünyaya ders işittirmek istemek işareti ve hakikatı ise inşâallah tamamıyla sonra çıkacak. Şimdi efradı birer küçük çekirdek iseler de, ileride tevfik-i İlahî ile birer şecere-i âliye hükmüne geçerler ve birer telsiz telgrafın merkezi olurlar.
       Mektubat ( 350 )

        Bu sanal medresede Nur’un müştak talebelerinin, Nurları okuduklarında duydukları samimi hissiyat, kalbî ve ruhî istifade ve istifazalarını dile getirebileceği bir zemin ihzar etmekle beraber kendi anladığım manalardaki noksanlarımı tekmil ederek istifademi küllileştirmek ve yanlış anlayışlarımı tashih etmek niyetindeyim.

       Hem böylelikle siz kıymettar Nur Talebesi Abilerin de himmetiyle Risale-i Nurdaki mana zenginliğini ehl-i imanın nazarına sunacağız.

       Gayemiz yalnızca Kur’an-ı Kerim hakikatlerini ilan ve neşirdir. Ve bu yolda Kur’an-ı Kerim’in hakiki bir tefsiri olan Risale-i Nur Külliyatın’dan istifade etmektir.

      Allah’ın tevfikiyle İnşaallah.