Birinci Mektub

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ Birinci Mektub بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Dört sualin muhtasar cevabıdır (Birinci Sual de hayatın tabakaları üzerine durulmuş, ikinci sualde hayatın…

İkinci Mektup

İkinci Mektub (Kalben dünyayı sevmemenin bir alameti maddi manevi her şeyden istiğna etmek olduğundan Üstadımız hayatı ile Kalben dünyayı…

Üçüncü Mektub

Üçüncü Mektub (Nübüvvet mesleğini esas alıp velayet-i kübrada giden Üstadımıza halinin nasıl olduğu sorulduğunda tazyikatın altında ezilmeyip kâinata yaratılış maksadına…

Dördüncü Mektub

Dördüncü Mektub (Üçüncü Mektub’un Dördüncü Mektubla olan münasebeti; Üçüncü Mektub’da velayet-i kübra mesleğinin bir esası olan tefekküre dört nükte…

Beşinci Mektub

Beşinci Mektub (Kudsi hikmet ile kâinata bakmak mesleği, velayeti kübranın bir esası olduğu Beşinci Mektub da gösterilmektedir. Velayet-i kübra…

Altıncı Mektub

Altıncı Mektub (Beşeriyet âleminde en nurlu sahifeler gurbetin neticesinde elde edilen acz ve fakrını anlamakla elde edilir. Bu ise…

Yedinci Mektub

Yedinci Mektub (Velayet-i kübra mesleğinde hadisata bakmanın ölçüsünü çok evlilik hadisatının arkasındaki hikmetleri göstererek ders verilmiştir.) بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا دَائِمًا Aziz kardeşlerim!…

Sekizinci Mektub

Sekizinci Mektub (Velayet-i kübra mesleğinde hadisata bakmanın ölçüsü, çok şefkatli olan Yakub’un (AS) kıssası ile şefkatin keskin, geniş ve…

Dokuzuncu Mektub

Dokuzuncu Mektub (Velayet-i kübra mesleğinde hadisata bakmanın ölçüsü, verilen nimetleri kendimizden bilmeyip Cenab-ı Hakktan bilmek gerektiğini yoksa istihraç olacağını …

Onuncu Mektub

Onuncu Mektub (İki sualin cevabıdır) بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Birincisi: Otuzuncu Söz’ün İkinci Maksadının tahavvülât-ı zerrat tarifine dair olan uzun cümlesinin haşiyesidir:…

Onbirinci Mektub

Onbirinci Mektub بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (Bu mektub, mühim bir ilâç olup, dört âyetin hazinesinden dört küçük cevherine işaret eder. Rahmeten-lil-âlemîn Zât’ın (A.S.M.)…

Onikinci Mektub

Onikinci Mektub بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ عَلَى رُفَقَائِكُمْ Aziz kardeşlerim! (Bu mektubun mukaddimesinden dört hüküm çıkarılıyor.) (Birinci Hüküm: Mesail-i imaniyenin münakaşa suretinde bahsi caiz…

Onüçüncü Mektub

Onüçüncü Mektub (Hikmet-i kudsiye ehli olan Velayet-i Kübra mesleğindekiler Cenab-ı Hakkın musibetleri verip belaları musallat etmesindeki hikmeti anlayıp ona…

Onbeşinci Mektub

Onbeşinci Mektub’un fihristi Velayet-i Kübra Mesleğinin Tafsilli İzahatı Yapılmıştır. Birinci Sual Birinci Makamdaki Velayet-i Kübra Mesleğinin Esası: Velayet-i Kübra mesleğinde…

Onaltıncı Mektub

Onaltıncı Mektub بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Şu mektub فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَيِّنًا sırrına mazhar olmuş, şiddetli yazılmamış. Çoklar tarafından sarihan ve manen gelen bir suale…

Onaltıncı Mektub’un Zeyli

Onaltıncı Mektub’un Zeyli بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Ehl-i dünya sebebsiz, benim gibi âciz, garib bir adamdan tevehhüm edip binler adam kuvvetinde tahayyül…

Onyedinci Mektub

Onyedinci Mektub (Yirmibeşinci Lem’anın zeyli) (Çocuk Ta’ziyenamesi) بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ Aziz âhiret kardeşim Hâfız Hâlid Efendi! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Kardeşim, çocuğun vefatı beni…

Onsekizinci Mektub

Onsekizinci Mektub بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (Bu mektub üç mes’ele-i mühimmedir.) BİRİNCİ MES’ELE-İ MÜHİMME: “Fütuhat-ı Mekkiye” sahibi Muhyiddin-i Arab (K.S.) ve “İnsan-ı Kâmil”…

Ondokuzuncu Mektub

Ondokuzuncu Mektub Bu risale, üçyüzden fazla mu’cizatı beyan eder. Risalet-i Ahmediye’nin (A.S.M.) mu’cizesini beyan ettiği gibi, kendisi de o…

Ondokuzuncu Mektub İkinci Cüz

BEŞİNCİ NÜKTELİ İŞARET: Umûr-u gaybiyeye dair hadîslerin birkaç misalini zikrederiz: Birincisi: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, nakl-i sahih ile ve mütevatir…

Ondokuzuncu Mektup Üçüncü Cüz

YEDİNCİ NÜKTELİ İŞARET: Mu’cizat-ı Nebeviyenin bereket-i taam hususunda olan kısmından birkaç kat’î ve manen mütevatir misaline işaret edeceğiz. Bahisten…

Ondokuzuncu Mektub Dördüncü Cüz

ONÜÇÜNCÜ İŞARET: Mu’cizat-ı Ahmediye Aleyhissalâtü Vesselâm’ın hem mütevatir, hem misalleri pek çok bir nev’i dahi; hastalar ve yaralılar nefes-i…

Ondokuzuncu Mektub Beşinci Cüz

ONALTINCI İŞARET: İrhasat denilen; bi’set-i nübüvvetten evvel fakat nübüvvetle alâkadar olarak vücuda gelen hârikalar dahi, delail-i nübüvvettir. Şu da…

Ondokuzuncu Mektub İkinci Zeyl

Şakk-ı Kamer Mu’cizesine Dairdir (Ondokuzuncu ve Otuzbirinci Sözlerin Zeyli) (İnşikak-ı Kamer mu’cizesinin fihristi Birinci Nokta Kur’an-ı Hakimin, vukuunu tasdikidir. Kur’an-ı…

Ondokuzuncu Mektub Üçüncü Zeyl

Mu’cizat-ı Ahmediye (A.S.M.) Zeylinin Bir Parçasıdır (Risalet-i Ahmediye (A.S.M.) delaili hakkında olup, Mi’rac Risalesinin Üçüncü Esasının nihayetindeki üç mühim…

Ondokuzuncu Mektub Dördüncü Zeyl

Âyet-ül Kübra Risalesinin Risalet-i Ahmediyeden bahseden Onaltıncı Mertebesi (Makam münasebetiyle buraya ilhak edilmiştir.) Sonra o dünya seyyahı, kendi aklına…

Yirminci Mektub Birinci Makam

Yirminci Mektub بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَ لَهُ الْحَمْدُ يُحْيِى وَ يُمِيتُ  وَ هُوَ حَىٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَ هُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَ اِلَيْهِ الْمَصِيرُ (Sabah ve akşam namazından sonra tekrarı, pek çok fazileti bulunan ve bir rivayet-i…

Yirminci Mektub İkinci Makam

İkinci Makam (İsm-i A’zam noktasında, tevhidin isbatına muhtasar bir işarettir) BİRİNCİ KELİME: لاَ اِلهَ اِلاَّ اللّٰهُ da, bir tevhid-i uluhiyet ve mabudiyet vardır.…

Yirminci Mektub’un Onuncu Kelimesine Zeyl

Yirminci Mektub’un Onuncu Kelimesine Zeyldir بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ٭ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلاً رَجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ Sual: Sen çok yerlerde demişsin ki: “Vahdette nihayet derecede kolaylık var;…

Yirmibirinci Mektub

Yirmibirinci Mektub (Yirmialtıncı Lem’anın Zeylidir.) بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ İsra…

Yirmiikinci Mektub Birinci Mebhas

Yirmiikinci Mektub بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (Şu Mektub, iki mebhastır. Birinci Mebhas, ehl-i imanı uhuvvete ve muhabbete davet eder.) (Yirminci Mektubda tevhid-i hakiki…

Yirmiikinci Mektub İkinci Mebhas

İkinci Mebhas بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ٭ وَكَاَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (Yirminci Mektubda tevhid-i hakiki ders verildiği gibi bu ikinci makamda hırsla rızkı aramanın Tevhid-i hakikiye…

Yirmiikinci Mektub Hâtime

Hâtime (Gıybet hakkındadır) (Yirminci Mektubda tevhid-i hakiki ders verildiği gibi bu hâtimede gıybet etmenin tevhid-i hakikiye münafi olduğu gösterilmiştir.…

Yirmiüçüncü Mektub

Yirmiüçüncü Mektub بِاسْمِهِ سُبْحَانَهُ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَ بَرَكَاتُهُ اَبَدًا بِعَدَدِ عَاشِرَاتِ دَقَائِقِ عُمْرِكَ وَذَرَّاتِ وُجُودِكَ Aziz, gayretli, ciddî, hakikatlı, hâlis, dirayetli kardeşim! Bizim gibi hakikat ve âhiret kardeşlerin, ihtilaf-ı zaman ve…

Yirmidördüncü Mektub Birinci Makam

Yirmidördüncü Mektub (Yirmiüçüncü Mektubun âhirinde Yusuf’un (A.S.) ölümü istemesi ile kâinattaki zeval ve firak ihtar ediliyor. Yirmidördüncü Mektubta ise…

Yirmidördüncü Mektub’un Birinci Zeyli

Yirmidördüncü Mektub’un Birinci Zeyli بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّى لَوْلاَ دُعَاؤُكُمْ Yani: “Ey insanlar! Duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var.” mealindeki âyetin beş nüktesini dinle:…

Yirmidördüncü Mektub’un İkinci Zeyli

Yirmidördüncü Mektub’un İkinci Zeyli (Mi’rac-ı Nebevî hakkındadır) بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَاْوَى اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَاَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى (Mevlid-i Nebevînin Mi’raciye kısmında beş nükteyi beyan edeceğiz.) (Yirmidördüncü Mektub’un…

Yirmialtıncı Mektub Birinci Mebhas

Yirmialtıncı Mektub (Yirmidördüncü Mektubla Yirmibeşinci Mektub arasındaki münasebet: Yirmidördüncü Mektubta kâinattaki umum zeval ve firakın dai ve muktazileri ve…

Yirmialtıncı Mektub Üçüncü Mebhas

Üçüncü Mebhas Kur’ana hizmet eden Milletlere Allah canibinden bakmak ile beşer canibinden bakıp ırkçılık yapmak arasındaki fark anlatılmış. (Hayat-ı…

Yirmiyedinci Mektub

Yirmiyedinci Mektub [Bu mektub, Risale-i Nur Müellifinin talebelerine yazdığı ayn-ı hakikat ve çok letafetli, güzel mektublarıyla; Risale-i Nur talebelerinin,…

Yirmisekizinci Mektub Birinci Mes’ele

Yirmisekizinci Mektub Şu Mektub sekiz mes’eledir. Birinci Risale olan Birinci Mes’ele Rüya hakikatının tahlilidir بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ اِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ Sâniyen: (Hulusi abinin…

Yirmisekizinci Mektub İkinci Mes’ele

İkinci Mes’ele olan İkinci Risale [Hazret-i Musa Aleyhisselâm, Hazret-i Azrail Aleyhisselâm’ın gözüne tokat vurmuş, ilâ âhir mealindeki hadîse dair…

Yirmisekizinci Mektub Dördüncü Mes’ele

Dördüncü Risale olan Dördüncü Mes’ele بِاسْمِهِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (Risale-i Nurun sahibi himmet olması Üçüncü Meselede izah edilmişti. Üçüncü Mesele ile Dördüncü…

Yirmisekizinci Mektub Beşinci Mes’ele

Beşinci Risale olan Beşinci Mes’ele (Yirmisekizinci Söz’ün Üçüncü ve Dördüncü Mes’elesi ile münasebeti Kur’andan gelen Sözler dostlarına feyz ve…

Yirmisekizinci Mektub Altıncı Mes’ele

Altıncı Risale olan Altıncı Mes’ele Teksir Mektubat mecmuasında neşredildiğinden buraya dercedilmedi. (Hakaikı anlamamakla beraber ifrat ve tefrit ile hakaikı…

Yirmidokuzuncu Mektub Birinci Kısım

Yirmidokuzuncu Mektub [Yirmidokuzuncu Mektub “Dokuz Kısım”dır. Bu kısım, Birinci Kısımdır; “Dokuz Nükte”dir.] (Dokuz Nükte ile muhkem ve müteşabih âyetlere…

Yirmidokuzuncu Mektub İkinci Kısım

İkinci Risale olan İkinci Kısım Ramazan-ı Şerife dairdir [Birinci kısmın âhirinde şeair-i İslâmiyeden bir nebze bahsedildiğinden şeairin içinde en…

Yirmidokuzuncu Mektub Beşinci Kısım

Beşinci Risale olan Beşinci Kısım بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ … اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوَاتِ وَاْلاَرْضِ âyet-i pür-envârının çok envâr-ı esrarından bir nurunu, Ramazan-ı Şerif’te bir halet-i ruhaniyede hissettim, hayal-meyal…

Yirmidokuzuncu Mektub Altıncı Kısım

Altıncı Risale olan Altıncı Kısım [Kur’an-ı Hakîm’in tilmizlerini ve hâdimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır.] (Beşinci Risale olan…

Yirmidokuzuncu Mektub Yedinci Kısım

Yedinci Kısım (Bu Yedinci kısımda ehl-i dalaletin kendi yanlış anlayışlarını meşrulaştırmak için yaptıkları usuller gösterilmiştir.) İşarat-ı Seb’a بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِىِّ اْلاُمِّىِّ الَّذِى يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٭…

Yirmidokuzuncu Mektub Dokuzuncu Kısım

Dokuzuncu Kısım (Dokuzuncu Kısmın önceki kısımlarla münasebeti Altıncı kısımda ehl-i dalaletin hücum yolları ve bunlara karşı mukabele tarzı anlatılmıştı.…

Otuzuncu Mektub

Otuzuncu Mektub Matbu’, Arabî “İşarat-ül İ’caz Tefsiri”dir. Otuzuncu Mektub’un Yirmidokuzuncu Mektubun Dokuz kısım Risaleleri ile olan münasebeti;  Otuzuncu Mektub…

Otuzbirinci Mektub

Otuzbirinci Mektub Otuzbir “Lem’a”dır. Otuzbirinci Mektub’un Otuzuncu Mektub ile olan münasebeti;  Otuzuncu Mektub olan İşarat-ül İ’caz tefsirinde Kur’anın surelerinin…

Otuzikinci Mektub

Otuzikinci Mektub Kendi kendine manzum tarzını alan matbu’ “Lemaat” risalesidir. Aynı zamanda “Otuzikinci Lem’a” olup, “Sözler” mecmuasının âhirinde neşredilmiştir.…

Otuzüçüncü Mektub

Otuzüçüncü Mektub Marifet-i İlahiyeye pencereler açan “Otuzüç Pencereli Risale” olup, bir cihette “Otuzüçüncü Söz” olduğundan Sözler Mecmuasında neşredilmiş, buraya…

Hakikat Çekirdekleri

Hakikat Çekirdekleri (Hakikat Çekirdekleri Külliyattaki mufassal hakaikın mücmel hülasasıdır. 1915 senesinde Eski Said tarafından yazılmıştır. Lemaat, Çekirdekler Çiçekleri Risale-i…

İşarat-ı Gaybiye hakkında bir takriz

İşarat-ı Gaybiye hakkında bir takriz (Bu takriz Külliyatın sonunda yer almakla Risale-i Nur’un makbuliyetini gösteren bir mektubtur. Öncesindeki Risalelerle…

Fihriste-i Mektubat

FİHRİSTE-İ MEKTUBAT BİRİNCİ MEKTUB: 5 (Birinci Sual de hayatın tabakaları üzerine durulmuş, ikinci sualde hayatın beşinci tabakası olan kabir…