Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var?

Sual: Allah’ın bizim ibadetimize ne ihtiyacı var. Allah’ın (haşa) menfaati mi var?
Elcevap: Allah’ın bizim ibadetimizi istemesi Allah’ın kendi özelliğinden kaynaklanıyor. Menfaatinden veya ihtiyacından ileri gelmiyor. Bunu anlamak için şöyle bir örnekler verebiliriz. Mesela bir anne, hiçbir karşılık beklemeden çocuğunu yedirir, içirir ve giydirir. Anneye sorsak senin ne menfaatin var ki bu çocukla böyle ilgileniyorsun? Anne, hayır asla diyecek, ben şefkatimden kaynaklı çocuğumla ilgileniyorum, içimdeki o merhamet duygusu bana bunları yaptırıyor, menfaatimden değil diyecek. Fakat bebeğin, anneye ihtiyacı var. Mesela güneş, bize ısı ve ışık veriyor. Biz güneşe sorsak ne ihtiyacın var ki bize ısı ve ışık veriyorsun güneş bize demeyecek mi ki benim size ısı ve ışık vermeye ihtiyacım yok. Isı ve ışık vermek benim özelliğimdir. Menfaatimden değil diyecek. Güneşin bize ihtiyacı yok, fakat bizim güneşe ihtiyacımız var.
Aynen bu örnekler gibi, Allah’ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Allah’ın bizim ibadetimizi istemesi, onun kendi özelliğinden kaynaklanıyor. Allah’ın şefkatinden ve merhametinden ileri geliyor. Fakat bizim ona ihtiyacımız var.
Sual: Bizim niye ibadete ihtiyacımız olsun?
Elcevap: Bizler manevi hastayız. İbadetler ise ilaç gibi manevi hastalıklarımızı tedavi ediyor.
Sual: Peki nasıl?
Elcevap: Şöyle ki, İnsanın fıtratı, doğası çok zayıf yaratılmış. Küçük bir mikrop veya büyük bir deprem insanı mağlup edebiliyor. Yaşadığı hayal kırıklıkları ,musibetler, hastalıklar, sıkıntılar, duymak istemediği bir söz, sevdiği insanlardan ayrılmak, dostlarının ölmesi gibi olaylar, insanı mutsuz edebiliyor. Bunlardan başka, insan sonsuz yaşamak istese de bu dünyada sınırlı bir hayat yaşayacağını biliyor. Sınırsız istekleri var fakat eline geçenler sınırlı. Bunlar gibi çeşitli sebepler insanı üzebiliyor. Bunun için o zayıf insan, her zaman sığınabileceği ve her zaman yardım isteyeceği, isteklerini yerine getirebilecek, güçlü, kuvvetli ve şefkatli bir zata muhtaçtır. Nasıl ki bir bebek her zaman ona yardım edecek, onun isteklerini karşılayacak güçlü, kuvvetli ve şefkatli bir anneye muhtaçtır. Her zaman ona ihtiyacını hisseder. İnsanda bu kainatta bir çocuğa benzer. Bu yüzden insan her zaman dayanabileceği, yardım isteyebileceği, şefkatli, merhametli ve gücü sonsuz olan Allah’a muhtaçtır. Nasıl ki bir doktor, hastasına ilaç verse, hastası da doktora, senin ne ihtiyacın var benden ilaç içmemi istiyorsun dese haksızlık etmez mi?
Veya bir anne evladının zarar görmemesi için çocuğuna bazı emirler verse, evladı da, senin ne ihtiyacın var, benden bunları istiyorsun dese, haksızlık etmez mi? Bu örneklerden de anlaşılıyor ki Allah’ın bizim ibadetimize ihtiyacı yok, fakat bizim ona ibadet etmeye ihtiyacımız var.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir