Edison vs. insanlığa faydalı olmuş Müslüman olmayan bilim adamları cennete gitmeyecekte, olumsuz özellikleri olan şu bazı Müslümanlar mı cennete gidecek?

Sual: Edison vs. insanlığa faydalı olmuş Müslüman olmayan bilim adamları cennete gitmeyecekte, olumsuz özellikleri olan şu bazı Müslümanlar mı cennete gidecek?
Elcevap: Cennetin anahtarı imandır. İman etmeyen birisi oraya gidemeyecek. Çünkü Allah’ı inkar eden birisi âhireti de inkar eder. Ahireti inkar eden kişinin zaten böyle bir isteği de olamaz. Bu yüzden inançsız kimselerin cennete gitmesi akıl ve mantık dışıdır. Fakat bunun istisnaları vardır.

وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولًا

Peygamber göndermedikçe Biz kimseye azap edici değiliz. (İsrâ Sûresi, 17:15)
Âyetinden İslâm alimleri bir kişiye doğru olarak İslam ulaşmamış ise o kişi mesul olmaz anlamışlar. O kişiye de “ehli fetret” demişler. Ehli fetret ise ehli necattır. Yani kurtuluşa erecektir.
Gelelim Müslüman olmayan mucitlerin durumuna;

Birincisi: خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır.

(el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:463; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 3:481, no. 4044)

Hadisinden anlaşılacağı üzere Peygamberimiz (S. A. V) insanlara faydalı olmanın ne kadar değerli olduğunu bildiriyor. O bilim adamlarının inancı ne olursa olsun insanlara faydalı olmanın mükafatını ya dünyada yada ahirette alır. İnsanlara yaptıkları bu iyiliklerin boşa gitmeyeceğini Hadis-i Şeriften anlıyoruz. Burada niyet önemlidir. Çünkü اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّا Ameller ancak niyetlere göredir.

(Buharî, Bed’ü’l-Vahy:1, İman: 41, Nikâh: 5, Talâk: 11, Menâkıbu’l-Ensâr: 45, I’tk: 6, Eymân: 23, Hıyel: 1; Müslim, İmâra: 155; Ebû Dâvud, Talâk: 11; Tirmizî, Fedâilü’l-Cihâd: 16; Neseî, Tahâret: 59, Talâk: 24, Eymân: 19; İbn-i Mâce, Zühd: 26; Müsned, 1:25, 43)

Hadisinden anlaşılacağı üzere, kişinin niyeti mükafatını belirler. Mesela kuyu kazan iki adam düşünelim. Birincisi, kuyuyu kazayım da insanlar içine düşsün istiyor. İkincisinin niyeti su bulup insanlara faydalı olmaktır. Her ikisi aynı fiili yapıyor ve görüntüde aynı işi yapıyorlar fakat niyetler farklı. Aynen bu örnek gibi o bilim adamlarının niyetlerinin ne olduğunu bilemiyoruz. Niyetleri ancak Cenab-ı Hak bilir. Mükafatını da o verecektir. Bunun için filanca bilim adamı cennete gidecek filancası cehenneme gidecek diye hüküm vermemek gerekir.
Gelelim olumsuz özellikleri olan Müslümanların durumuna;
Bediüzzaman Said Nursi’nin dediği gibi “Her bir Müslümanın her bir sıfatı Müslüman olması lâzım olmadığı gibi, her bir kâfirin dahi bütün sıfat ve san’atları kâfir olmak lâzım gelmez.”
Yani kişi Müslümandır ama kafir sıfatları olabilir. Onun için bir taraftan İman ve İslamiyet gibi güzel özellikleri varken bir yandan bazı olumsuz özellikleri olabilir. Kul hakkına giriyorsa zaten Allah onu affetmiyor kullarına bırakıyor. Onun için hasenat-seyyiat yani iyilik -kötülük dengesiyle Allah karar veriyor. O bazı Müslümanlar bu dünyada veya ahirette günahlarının cezasını çektikten sonra cennete gidecektir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir