Allah neden Kur’an dan önceki semavi kitapların bozulmasına izin verdi?

Allah neden Kur’an dan önceki semavi kitapların bozulmasına izin verdi?
Peygamber efendimizden (S. A. V.) önce gelen peygamberler, insanların seviyesi basit olduğu için basit izahlar yapmıştır. Çünkü insaniyet zamanla gelişiyor. Adem (A. S) dan bugüne kadar insanların algıları, kabiliyetleri gelişiyor İzahlarda ona göre oluyor. Buna şöyle bir örnek verelim ;Üniversite seviyesindeki matematik dersini bir çocuğa anlatmak için o çocuğun gelişmesini beklersiniz. Çocuğa önce toplama ve çıkarma daha sonra problem çözmeyi öğretiriz ve her yıl üzerine katarak ilerlersiniz ta ki o çocuk o dersi anlayabilecek seviyeye gelinceye kadar beklersiniz. Kabiliyetleri ve algıları istenen kıvama ulaşınca o çocuğa matematiğin en ince sırlarını anlatırsınız. Aynen bu misal gibi, insanlık, büyüyen bir çocuğa benzer. Çocuğun nasılki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dönemleri olduğu gibi insanlık alemininde buna benzer dönemleri olmuştur. Adem (A.S) dan bugüne kadar insanların seviyeleri zamanla gelişmiş ve onlara yapılan izahlarda onların seviyelerine göre olmuş. Peygamber efendimiz (S. A. V) den önceki peygamberler ,daha özet daha basit izahlarda bulunmuş. İnsanlığın seviyesi arttıkça daha geniş izahlarda bulunan peygamberler gelmiş. Eski izahlara ihtiyaç kalmamış. En ileri seviyesini Kur’an göstermiş. Nasılki lisedeki bir çocuğa okuma yazma öğretilmez. Onun seviyesinde eğitim verilir. Allah da insanlara onların seviyesinde kitaplar göndermiş. Daha önceki kitaplara ihtiyaç kalmamış.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir