Yalnızca müslümanlar cennete gidecek ise Avrupa gibi hristiyan ve diğer ülkelerde doğanların suçu ne?

Yalnızca müslümanlar cennete gidecek ise Avrupa gibi hristiyan ve diğer ülkelerde doğanların suçu ne?
Bu soruyu iki basamakta cevaplayalım.
Birinci basamak :Öncelikle şunu bilmemiz gerekir ki kainatta tesadüf, abesiyet ve amaçsızlık yoktur. Kainatın sahibi herşeyi dengeli, ölçülü ve adaletli veriyor. Bir bebeğe süt gönderiyor, arslana et gönderiyor. Bütün mahlukata, hakkı nispetinde rızık gönderiyor. Atomları, gezegenleri ve yıldızları ölçülü ve dengeli olarak hareket ettiriyor.Gök cisimleri arasındaki mesafeleri ölçülü olarak ayarlıyor.Kısacası kainatı adaletli, ölçülü ve dengeli olarak idare ediyor. Böylesine adaletli olan Allah, elbette insanları en uygun zaman ve zeminde yaratacaktır.Çünkü bizim fıtratımızı ve mizacımızı Cenab-ı Hak bizden daha iyi biliyor. Ona göre bir coğrafyada ve zamanda bizi yaratacaktır. Nasıl ki elimizde bir hurma çekirdeği olsa elbette onu soğuk bir memlekette değilde, ona uygun sıcaklıkta ve uygun bir toprak da ekeriz. Aynen bu misal gibi insanların fıtratını en iyi bilen Allah, o insanı, uygun zaman ve zeminde yaratacaktır.

İkinci basamak : وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُولًا
Peygamber göndermedikçe Biz kimseye azap edici değiliz. (İsrâ Sûresi, 17:15)

Ayetinden islam alimleri bir kişiye doğru olarak İslam ulaşmamış ise o kişi mesul olmaz anlamışlar. O kişiyede “ehli fetret” demişler.Ehli fetret ise ehli necattır. Yani kurtuluşa erecektir. Onun için din ulaşmamış insanlar için tehlike söz konusu değildir.
Peki iletişim bu kadar gelişmişken hala böyle insanlar varmıdır?
Teknoloji gelişsede hala dünyanın ücra köşelerinde medeniyyetten uzak insanlar olduğunu biliyoruz.Dini tebliğ eden müslümanların oralara ulaşması zor gözüküyor. Ayrıca Avrupa ve Amerika’da yaşadığı halde dinin ulaşmadığı veya yanlış olarak ulaştığı insanlar olabilir. Bunu tam bilemiyoruz. Farz edelim olsun, bu kadar merhametli ve adaletli olan Allah, onlara azab etmeyeceğini yukarıda bahsettiğimiz ayetiyle söylüyor.
Sual : Allah akıl vermiş kendileri araştırsın bulsun?
Sual : Araştırma imkanı olanlar araştırıyor ve bu şekilde müslüman olanlar var. Fakat herkesin böyle bir imkanı olmayabilir?
Peki O zaman onlar sınava tabi değilse Allah onları niye yarattı?
Dünya bir sınav yeridir. Fakat Allah kainatı, sırf sınav için yaratmamıştır.Sınav araçtır, amaç değil. Bunu daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verelim. Çocukların okula gitmekden maksadı; eğitim ve öğretimdir.Bunun için okullar kuruluyor,öğretmenler görevlendiriliyor. Bu kadar masraf ve zahmet, öğrenciler ilim öğrensinler, diye yapılıyor. Fakat bu arada sınavlar oluyor. Sınavlardan maksad öğrencilerin ders çalışmasını sağlamak ve derecelerini belirlemek tir.Yani okulların kurulma amacı sınav yapmak değildir. Aynen bunun gibi Allah ın kainatı yaratmaktan maksadı cemalini ve kemalini görmek ve göstermekdir. Yani kendi kabiliyetlerini ve özelliklerini hem görmek hemde göstermektir.İmtihanlar maksad değil maksada vesiledir. Ayrıca Allah yarattığı her mahluku imtihan etmez. Kainattaki şuursuz mahluklar imtihan olmaz. Doğuştan şuuru kapalı olanlar ve akli dengesi yerinde olmayan insanlar imtihan olmaz. Fakat imtihana vesile olurlar ve Allah’ın onları yaratmakta birçok gayeleri vardır. Onun için İslam ulaşmayan insanları Allah niye yarattı diye akla gelmemelidir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir