Dinler olmadan da güzel ahlak olur mu?

Sual: Dinler olmadan da güzel ahlak olur mu?
Elcevap: İnançsız bir insan, güzel ahlaklı olamaz. Çünkü kafir, Allah’ı inkar ederek, Allah’ı yalanlıyor. Allah’a “sen beni yaratmadın, bu nimetleri sen vermedin diyor”. Nankörlük ediyor. İnsanlık tarihinin en dürüst, en ahlaklı kişileri olan yüzyirmidörtbin peygamberi yalancılıkla ittiham ediyorlar. Onlara iftira ediyorlar. Bu yüzden kâfirlerin güzel ahlaklı olması ihtimali yoktur.
Toplumsal ahlak noktasında ise dinsiz toplumlar belki tecrübelerle bazı doğruları bulabilir. Mesela, hırsızlığın kötü bir ahlak olduğuna, aklen, mantıken ve vicdanen karar verebilirler. Fakat hırsızlara verilecek cezaların şiddeti veya hırsızlığın tanımı noktasında görüş ayrılıkları olacaktır. Farklı fikirler çıkacak, belki zamanla isabetli karar verilecektir. Fakat bu arada çok canlar yanacak ve çok kimsenin hakkına girilecektir. Ayrıca yüzyirmidörtbin peygamberin, bu toplumlara, güzel ahlakı miras bıraktıkları unutulmamalıdır. Aslında peygamberlerin miraslarını yiyorlar, fakat bunu inkar ediyorlar.
Neyin ahlaklı neyin ahlaksız olduğunu en iyi bilecek, bizi yaratan, bizi bizden daha iyi bilen Cenab-ı Hak’dır. Aksi halde, insanlar adedince güzel ahlak tanımı yapılacaktır. Çünkü kimine göre ahlaklı olan, kimine göre ahlaksız olabilir. İnsanlar menfaatlerine göre güzel ahlak tarifi yapabilirler. Bu yüzden en isabetli ahlak tanımını peygamberler insanlara öğretmiştir.
Peygamber efendimiz جِئْتُ ِلُاتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَا Yani, “Benim insanlara Cenâb-ı Hak tarafından bi’setim ve gelmemin ehemmiyetli bir hikmeti, ahlâk-ı haseneyi ve güzel hasletleri tekmil etmek ve beşeri ahlâksızlıktan kurtarmaktır.”
Peygamber efendimiz hem Allah’a, hem insanlara, hem topluma karşı en güzel ahlakı tarif etmiştir. Ayrıca bir zat, en fazla birkaç sahada ihtisas sahibi olabilir, yorum yapabilir. Peygamber efendimiz (S. A. V) ise binler sahada güzel ahlakı tarif etmiş.Getirdiği güzel ahlak dost ve düşmanın (bakınız İşarat-ül İ’caz – 213) ittifakıyla üzerinden bindörtyüz yıl geçmesine rağmen kabul görmüştür. Tüm sahalarda insanlığı aydınlatmıştır. Mesela, aile hayatı,komşuluk ilişkileri, beşeri münasebetler, ticaret, tarım, sağlık, eğitim, hak ve hürriyetler, devlet yönetimi, uluslarası ilişkiler vs gibi sahalarda insanlığa rehber olması, elindeki Kur’an’ın mucizeliğini gösterir. En güzel ahlakı bize ders vermiş, insanlığa rehber olmuştur.
Hülasa, Peygamberler olmasa insanlık alemi çok keşmekeşe maruz kalacak. Dünyada devamlı bir kaos olacakdı. Ahlaksızlık sınır tanımayacakdı. Dünya yaşanılmaz bir hale gelecekdi.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir