Allah bizi yarattı peki (haşa) Allah’ı kim yarattı?

Sual: Allah bizi yarattı peki (haşa) Allah’ ı kim yarattı?
Elcevap: Bu sorunun pek çok cevabından dört tanesini söyleyelim.
Birincisi: Allah’ın varlığı kendindendir, yani onun varlığı başka bir varlığa bağlı değildir. Kainatın ve mahlukatın varlığı verilmiştir, yani onların varlığı başka bir varlığın varlığına bağlıdır. Buna şöyle bir örnek verelim. Ayın kendi bir ışığı yoktur. Işığını güneşten alır. Yani ayın, ışık için güneşe ihtiyacı vardır. Fakat güneşin, ışık için başka bir cisme ihtiyacı yoktur. Şimdi aya sorsak ışığını kimden alıyorsun diye elbette güneşten alıyorum, o olmazsa ben kapkaranlık olurum diyecek. Peki güneşe sorsak sen ışığını kimden alıyorsun diye, elbette ışık benim kendi özelliğimdir, hiçbir yerden almıyorum diyecek. Yani ayın, dünyanın ve diğer mahlukatın ışığını güneşten alması güneşinde ışığını başka bir yerden alması anlamına gelmez.
Aynen bu örnek gibi Allah’ın, gezegenleri, dünyayı, güneşi ve bizleri yaratması Allah’ın yaratılmasını gerektirmez.
İkincisi: Yaratılan hiçbir şey mükemmel olamaz. Çünkü yaratılmış olması, başkasına ihtiyacı olduğunu gösterir. Başkasına ihtiyacı olması ise eksikliğini ve zayıflığını gösterir. Eğer bir vücud sahibi yaratılmışsa acizdir, zayıftır ve eksiktir. Mükemmel olanda ise kusur olmaz. Başkasına ihtiyacı olmaz. Mesela güneş, ışık bakımından mükemmeldir, ay ve dünya ise eksiktir ve zayıftır. Güneşin, ışık için başka bir cisme ihtiyacı yoktur fakat ayın ve dünyanın güneşe ihtiyacı vardır. Aynen bunun gibi yaratılanlar zayıftır. Allah ise mükemmeldir.

Sual: Şöyle bir soru akla gelebilir. Allah’ın mükemmel olduğunu nereden biliyoruz?
Elcevap: Allah’ın mükemmel olduğunu kainattaki eserlerinden anlıyoruz. Evet kainattaki eserlerinde zerre kadar kusur olmaması onun mükemmelliğine, mükemmelliği ise onun kimseye ihtiyacı olmadığına, kimseye ihtiyacının olmaması onun yaratılmadığını gösterir.
Üçüncüsü: Soruda da bir eksiklik var. Çünkü soruda Allah’dan, yani sonsuz güç sahibi bir zattan bahsediyoruz. Sanki zayıf bir mahlukdan bahseder gibi soruyoruz. Mesela hem güneşten bahsedeceğiz hem karanlık ve soğuk bir madde gibi soracağız, hem denizden bahsedeceğiz hem kuru bir madde gibi soracağız. Buradan anlaşılıyor ki soruda büyük bir eksiklik vardır.
Dördüncüsü: Allah’ı kim yarattı sorusuna diyelim ki cevap verdik. Filanca yarattı dedik. Bu sefer filancayı kim yarattı, onu kim yarattı, onu kim yarattı diye diye sonsuza kadar gidecek. Hiçbir zaman cevabı gelmeyecektir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir