Allah bizim cennete veya cehenneme gideceğimizi biliyorsa biz niçin yaşıyoruz?

Sual: Allah bizim cennete veya cehenneme gideceğimizi biliyorsa biz niçin yaşıyoruz?
Elcevap: Bu soruya cevap vermeden birkaç soruya cevap vermemiz lazım. İlk olarak şu soruyla başlayalım.
Sual: Allah ın bizim geleceğimizi bilmesi, bizim seçimlerimizi etkiliyor mu?
Elcevap: Allah, bizim nasıl yaşayacağımızı ne gibi tercihlerde bulunacağımızı biliyor. Fakat Allah’ın bizim neyi seçeceğimizi bilmesi bizim yaşantımızı etkilemiyor. Yani Allah bildiği için biz yaşamıyoruz, biz yaşayacağımız için Allah biliyor. Yani Allah, senaryo yazmış, biz oynuyor değiliz. Mesela biz, yarın güneşin kaçta doğacağını biliyoruz. Fakat biz bildiğimiz için güneş doğmuyor, tam tersine güneş doğacağı için biz biliyoruz. Bizim bilip bilmememiz, güneşin doğuşuna bir etkisi yok. Mesela, bilmem kaç sene sonra, ay ve güneş tutulması olacak bugünden belli. Biz bildiğimiz için ay ve güneş tutulmuyor. Ay ve güneş tutulacağı için biz biliyoruz. Aynen bu örnekler gibi Allah, bizim geleceğimizi biliyor. Fakat o bildiği için biz yaşamıyoruz, biz yaşayacağımız için o biliyor. Onun bilmesi, bizim seçimlerimizi etkilemiyor.

Sual: Peki Allah bu kainatı niçin yaratmıştır? İnsan niye bu dünyaya gelmiştir?
Elcevap: Allah, bizi kendini tanıtmak için yaratmıştır. Biz bunun için yaşıyoruz. Bunun için dünyaya gönderildik.Çünkü her hüner ve kabiliyet sahibi hünerlerini ve kabiliyetlerini hem görmek hemde göstermek ister. Yani bilinmek ve anlaşılmak ister. Bilinebilmek ve anlaşılmak ise hüner sahibi zâtın fiilleriyle ve eserleriyle mümkündür.Mesela çok sanatkar bir ressam hiç resim yapmamış, çok şefkatli bir zat, hiç şefkat etmemiş, çok cömert bir zat, hiç ikram etmemiş olsa bilinemeyecektir ve anlaşılamayacaktır. Aynen bunun gibi Kainatın sahibi bu kainatı yaratmış ve böylece hünerlerini, kabiliyetlerini ve sanatlarını bu kainatta göstermiş. Allah ne kadar şefkatli, merhametli , sanatkar olduğunu kainattaki eserleriyle ve sanatlarıyla göstermek istiyor. Kısacası Allah kendini tanıtmak istiyor. İnsanın vazifesi ise Allah’ı tanımaktır. Yani Allah’ın nasıl bir zat olduğunu ve ne gibi özelliklere sahip olduğunu bilmektir ve anlamaktır.

Sual: Peki Allah bizi imtihan sadece için mi yaratmıştır?
Elcevap: Evet dünya bir imtihan yeridir, fakat Allah, bizi sırf imtihan için yaratmamıştır.Buna şöyle bir örnek verelim. Okulların kurulmasından maksat eğitimdir ve ilimdir. Fakat imtihanlar yapılır. Ama diyebilir miyiz ki okullar imtihan için kurulmuş, elbette diyemeyiz. İmtihanlar, öğrenciler daha iyi ders çalışması ve derecelerini belirlemek için bir araçtır, amaç değil.
Aynen bunun gibi Allah ın insanları yaratmaktan maksadı kendini tanıtmaktır. İmtihan ise, insanları gayrete getirmek ve derecelerini belirlemek içindir.
Sual: Sorumuza dönersek Allah bizim cennet veya cehenneme gideceğimizi biliyorsa biz niye yaşıyoruz?
Elcevap: Bu sorunun iki cevabı var.
Birincisi: Allah bizi direk cennet veya cehenneme gönderseydi Allah kendini tanıtamayacaktı. İnsanda Allah’ı tanımayacaktı. Çünkü Allah ın “Şafi”(şifa veren), “Gafur”( affeden) gibi birçok isimlerini anlayabilmek için dünyaya gönderilmemiz lazımdı. Kısacası Allah ı tanıyabilmek için dünyaya gönderildik.
İkincisi: Allah’ın, kullarını direk cehenneme göndermesi, Allah’ın adaletine uygun değil. Çünkü kulları itiraz edeceklerdi. Nasılki bir kişiye, suç işlemeden ceza versek zulüm olur. Öğrencileri, sınav yapmadan sınıfta bıraksak haksızlık olur. Aynen bunun gibi Allah’da kullarını imtihan etmeden cehenneme gönderseydi kulları itiraz edecekti. Ya Rabbi, bizi dünyaya gönderseydin, belki de hayırlı işler yapacaktık diyeceklerdi. Bunun için imtihan etmeden cehenneme göndermek Allah’ın adaletine yakışmaz.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir