Allah bu kainatı niçin yaratmıştır?

Allah bu kainatı niçin yaratmıştır?
İlk olarak şunu söyleyelim. Her hüner ve kabiliyet sahibi, hünerlerini ve kabiliyetlerini, hem görmek hemde göstermek ister. Yani bilinmek ve anlaşılmak ister. Bilinebilmek ve anlaşılmak ise hüner sahibi zâtın, fiilleriyle ve eserleriyle mümkündür.Mesela çok sanatkar bir ressam, hiç resim yapmamış, çok şefkatli bir zat hiç şefkat etmemiş, çok cömert bir zat, hiç ikram etmemiş olsa bilinemeyecektir ve anlaşılamayacaktır. Aynen bunun gibi Kainatın sahibi, bu kainatı yaratmış ve böylece hünerlerini ve sanatını göstermiş. Hem bu kainatı kendisi seyrediyor. Hemde kullarını davet etmiş, birde onların gözüyle seyrediyor. Yani Allah kainattaki eserleriyle ve sanatlarıyla kendini tanıtmak istiyor.
Şöyle bir sual akla gelebilir Allah’ın ihtiyacı mı varki kendini tanıtmak istiyor?

Hayır haşa. Kendini tanıtmak Allah’ın kendi özelliğindendir.Allah’ın ihtiyacından gelmiyor. Mesela bir anne, hiçbir karşılık beklemeden çocuğunu yedirir, içirir ve giydirir. Anneye sorsak, senin bir menfaatin mi varki bu çocukla böyle ilgileniyorsun? Anne, hayır, asla diyecek, ben şefkatimden kaynaklı çocuğumla ilgileniyorum, menfaatten değil diyecek. Mesela güneş, bize ısı ve ışık veriyor. Biz güneşe sorsak, ne ihtiyacın var ki bize ısı ve ışık veriyorsu, güneş bize demeyecek mi ki benim size ısı ve ışık vermeye ihtiyacım yok. Isı ve ışık vermek benim özelliğimdir. Yani benim güneş olma özelliğim, ısı ve ışık vermemdir diyecektir.Menfaatimden değil diyecek.
Aynen bu misaller gibi, Allah’ın kendini tanıtmak istemesi, Allah’ın
ihtiyacından değil, onun kendi özelliğindendir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir