Hak din İslamiyet ise, müslüman ülkeler neden böyle geride kaldı?

Hak din İslamiyet ise, müslüman ülkeler neden böyle geride kaldı?
Bu soruyu cevaplamadan önce mukadder iki suali cevaplamamız lazım.

Birinci sual : Kur’an ilme ve fenne teşvik etmişmi?
Evet etmiş
İki noktada teşvik etmiş
Birinci nokta : Kur’an
اَفَلَا تَعْقِلُونَ
Akıl etmiyor musunuz? (Bakara Sûresi, 2:44)
اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ
İyice düşünmüyorlar mı? (Nisâ Sûresi, 4:82)
اَفَلَا يَتَفَكَّرُونَ
Hiç tefekkür etmezler mi? (En’âm Sûresi, 6:50)
Gibi ayetlerle akla, ilme ve fenne teşvik etmiş.

خَيْرُ النَّاسِ مَنْ يَنْفَعُ النَّاسَ. .
İnsanların en hayırlısı onlara en faydalı olandır. (el-Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, 2:463; el-Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 3:481, no. 4044)

Gibi hadislerlede insanlığa hizmete teşvik etmiş.

İkinci nokta : Peygamber mucizeleri ile teknolojinin son noktasına kadar teşvik etmiş.
Bunlara birkaç tane örnek verelim.

Mesela, Hz Süleyman (A. S) havaya bindirip 2 aylık bir mesafeyi 1 günde gelmesiyle uçak gibi medeniyet harikalarına işaret etmiş. Haydi çalışınız ve bulunuz diye teşvik etmiş.
Mesela, Belkıs’ın tahtını aynısını veya görüntüsünü göz açıp kapayıncaya kadar bir sürede, Yemen’de iken Şam’a getirtmesi ve tahtın etrafındaki insanların seslerinin işitilmesi ile işaret eder ve teşvik ederki haydi çalışınız, uzak yerlerden görüntü ve sesin nakli (Belkide daha ilerisi) mümkündür.Radyo,televizyon,internet vs gibi medeniyet harikalarına teşvik etmiştir.
Mesela وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَٓاءَ كُلَّهَا
Adem’e bütün isimleri öğretti.
(Bakara Sûresi, 2:31)
Ayetiyle Cenab-ı Hak insanlara ilham olunan ilim ve fenni vasıta yaparak Allah’ın isimlerini kainattan anlamaya teşvik etmiştir. Mesela tıp ilmi Allah’ın “Şafi” ismini anlamaya vasıta olması gibi herbir fen Allah’ın bir ismini anlamaya vasıta olabilir. O ilimlerde ne kadar derinleşirse Allah’ı daha iyi tanıyabilir.

Özetle, Kur’an ilme fenne teşvik etmiş.

İkinci sual : Müslümanlar Kur’an’ın bu emirlerine ittiba etmişlermi?

Evet etmişler. Müslüman olan ve olmayan tarihçilerin şehadetiyle sabittir ki Müslümanlar son üçyüz dörtyüz seneye kadar dünyaya medeniyet ilim ve irfan getirmişlerdir. Avrupa, Ortaçağın karanlıklarında, ilim adamlarını küstürdükleri dönemde Müslümanlar ilim adamlarına değer vermişler, onları baştacı etmişler.Bunada delil Avrupanın üstadı Endülüs devletidir.

Peki o zaman müslümanlar niye geride kaldı?

Maddi ve manevi çok sebepler söylenebilir. Özetle, şunu söyleyebiliriz aslı İslâmiyette olan güzel ahlak, bizden onlara gitmiş onlardaki kötü ahlak bize gelmiş. Müslümanlar, Allah’ın koyduğu maddi ve manevi kanunlara itaat etmediler, sebeplere müracaat etmediler, kendi rahatlarını keyiflerini düşündüler, tembellik ettiler. İnsanlığa faydalı olmanın ibadet olduğunu unuttular. Gayri müslimler ise çalıştılar, gayret ettiler, sebeplere müracaat ettiler.

Ayrıca اَلْحَقُّ يَعْلُو وَلَا يُعْلٰى عَلَيْهِ
Hak daima üstün gelir; ona karşı galebe edilmez. (Keşfü’l-Hafa, 1:127, hadis no: 362.)
Hadisinden anlaşılacağı üzere,gelişmek için gerekli olan çalışmak, gayret etmek ve rahatını terk etmek gibi sıfatlar kimde olursa olsun Allah onları üstün kılacaktır. Nasılki adaletli bir öğretmen müslüman fakat tembel, derse ilgisiz öğrencisini düşük not verir. Gayri müslim fakat derse ilgili öğrencisine yüksek not verir.Herkese hakkını verecektir. Aynen bu misal gibi Allah teknoloji üretmekte, gelişmekte ve medeniyette gayri müslimleri müslümanlara üstün kılmıştır. Allah onlara çalıştıklarının karşılığını veriyor. Özetle, anlaşılıyorki müslümanların böyle geri kalmasının sebebi İslamiyet değil. Tam tersine İslamiyetin gereklerini yerine getirmemektir.

Yorum bırakın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir